เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเททองนำฤกษ์ ในการจัดสร้าง
 "พระพุทธสิริวิชชาธร" เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มีจิตศัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อการศึกษาของสถาบันฯ
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
 
ผู้สนใจบริจาคสามารถติดต่อได้ที่&

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเททองนำฤกษ์ ในการจัดสร้าง
 "พระพุทธสิริวิชชาธร" เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มีจิตศัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อการศึกษาของสถาบันฯ
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
 
ผู้สนใจบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ 
โทร.080 780 4017
ไลน์ไอดี : alumnisiit
 
ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศัทธาทุกท่านค่ะ
 

สามารถคลิก DOWNLOAD โบรชัวร์

 
 
 

 
โทร.080 780 4017
ไลน์ไอดี : alumnisiit
 
ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศัทธาทุกท่านค่ะ

 
 

COPPYRIGHT 2013 (c) ASIIT. ALL RIGHTS RESERVED.
Alumni Association of Sirindhorn International Institute of Technology Thammasat University
Tel. +66 (0) 2501-3505-20 Ext. 2117 Fax. +66 (0) 2501-3505-20 Ext. 2101
Email : jitvaraporn@siit.tu.ac.th